بلاگ

آنالیز فیزیکی پسماند شهری فردیس

با توجه به قرارداد با شهرداری محترم فردیس و با هماهنگی های صورت گرفته، آنالیز فیزیکی پسماند شهری فردیس به عنوان مطالعه پایه و مقدماتی راهبردی پسماند انجام شد. در این آنالیز که در محل سکوی انتقال پسماند انجام شد، اجزای پسماند شهر فردیس مشخص گردید.

تخلیه پسماند
آماده سازی محل تفکیک پسماند
آنالیز پسماند
توزین اجزای تفکیک شده
آماده سازی ظروف
توزین کلی نمونه های گرفته شده

ارسال نظر شما