سوابق دوره های آموزشی

ردیفعنوان و محل برگزاریسال
۱بهداشت آب و مواد غذایی در صنایع هوا و فضا۱۳۸۶
۲کارگاه آموزشی بهداشت فیزیکی خوابگاه های دانشجویی۱۳۸۸
۳تامین آب سالم در سوانح۱۳۸۸
۴گاز H2S و راهکارهای مقابله با آن، منطقه وی‍ژه اقتصادی پارس جنوبی۱۳۹۰
۵تصفیه آب صنعتی، شرکت فولاد استان خراسان،۱۳۹۰
۶قوانین مدیریت پسماند در سطح ملی و بین المللی، شرکت نفت بهران۱۳۹۰
۷مهندسی بهداشت محیط برای کارشناسان بهداشت محیط تیم های BHCU۱۳۹۰
۸آشنایی  با برنامه عملیاتی مدیریت پسماند، دوره یک روزه سازمان حفاظت محیط زیست استان البرز۱۳۹۰
۹آشنایی با مفاهیم سیستم HSE درشهرداری منطقه ۳تهران۱۳۹۱
۱۰آشنایی با سیستم مدیریت پسماند جهت رستوران داران جاده چالوس۱۳۹۱
۱۱سیستم مدیریت پسماندهای صنعتی، شرکت شمش انزلی۱۳۹۱
۱۲تفسیر نتایج آزمایشات اب و فاضلاب۱۳۹۱
۱۳کارگاه مدیریت پسماند (ویژه مدیران ارشد صنایع)۱۳۹۱
۱۴کارگاه مدیریت پسماند (ویژه مدیران و کارشناسان ادارات کل محیط زیست)، استان خراسان جنوبی۱۳۹۱
۱۵کارگاه مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه و نحوه شناسه گذاری پسماندها و حدود تشخیص پسماندهای عادی و ویژه (ویژه مدیران و کارشناسان ادارات کل محیط زیست و صنایع شاخص استان۱۳۹۱
۱۶کارگاه مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه و نحوه شناسه گذاری پسماندها و حدود تشخیص پسماندهای عادی و ویژه (ویژه مدیران و کارشناسان ادارات کل محیط زیست و صنایع شاخص استان۱۳۹۱
۱۷کارگاه مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه و نحوه شناسه گذاری پسماندها و حدود تشخیص پسماندهای عادی و ویژه (ویژه مدیران و کارشناسان ادارات کل محیط زیست و صنایع شاخص استان۱۳۹۱
۱۸کارگاه مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه و نحوه شناسه گذاری پسماندها و حدود تشخیص پسماندهای عادی و ویژه (ویژه مدیران و کارشناسان ادارات کل محیط زیست و صنایع شاخص استان۱۳۹۱
۱۹کارگاه مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه و نحوه شناسه گذاری پسماندها و حدود تشخیص پسماندهای عادی و ویژه (ویژه مدیران و کارشناسان ادارات کل محیط زیست و صنایع شاخص استان۱۳۹۱
۲۰کارگاه مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه و نحوه شناسه گذاری پسماندها و حدود تشخیص پسماندهای عادی و ویژه (ویژه مدیران و کارشناسان ادارات کل محیط زیست و صنایع شاخص استان۱۳۹۱
۲۱مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطرار، ویژه کارشناسان لبنانی۱۳۹۱
۲۲کارگاه کشوری مدیریت پسماندهای عادی و خطرناک (ویژه کارشناسان محیط زیست کشور)۱۳۹۱
۲۳کارگاه مدیریت بهداشت محیط در سوانح، دوره ۱ روزه ویژه هلال احمر استان تهران۱۳۹۱
۲۴کارگاه مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه و نحوه شناسه گذاری پسماندها و حدود تشخیص پسماندهای عادی و ویژه (ویژه مدیران و کارشناسان ادارات کل محیط زیست و صنایع شاخص استان۱۳۹۱
۲۵کارگاه مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه و نحوه شناسه گذاری پسماندها و حدود تشخیص پسماندهای عادی و ویژه (ویژه مدیران و کارشناسان ادارات کل محیط زیست و صنایع شاخص استان۱۳۹۱
۲۶کارگاه مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه و نحوه شناسه گذاری پسماندها و حدود تشخیص پسماندهای عادی و ویژه (ویژه مدیران و کارشناسان ادارات کل محیط زیست و صنایع شاخص استان۱۳۹۱
۲۷مدیریت پسماندهای بیمارستانی (ویژه مدیران و کارشناسان ادارات کل محیط زیست و بیمارستانهای استان)۱۳۹۱
۲۸مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه و نحوه شناسه گذاری پسماندها و حدود تشخیص پسماندهای عادی و ویژه (ویژه کارشناسان صنایع استان)۱۳۹۱
۲۹کارگاه مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه و نحوه شناسه گذاری پسماندها و حدود تشخیص پسماندهای عادی و ویژه (ویژه مدیران و کارشناسان ادارات کل محیط زیست و صنایع شاخص استان۱۳۹۱
۳۰مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه (ویژه مدیران و کارشناسان شرکت پتروشیمی مهر)۱۳۹۱
۳۱مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه (ویژه مدیران و کارشناسان شرکت فرسا شیمی مهر)،۱۳۹۱
۳۲مدیریت پسماندهای عادی، بازیافت سرمایه و تجاری سازی (ویژه شهرداران، بخشداران و دهیاران استان بوشهر)۱۳۹۲
۳۳مدیریت پسماندهای عادی، (ویژه شهرداری بومهن و دماوند)۱۳۹۲
۳۴مدیریت پسماندهای صنعتی، شرکت راه فدک قطعه۱۳۹۲
۳۵کارگاه مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه۱۳۹۲
۳۶کارگاه مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه۱۳۹۲
۳۷مدیریت پسماندهای صنعتی۱۳۹۲ kaletra precio
۳۸مدیریت پسماندهای صنعتی۱۳۹۲
۳۹مدیریت پسماندهای صنعتی و شهری۱۳۹۲
۴۰مدیریت پسماندهای صنعتی و شهری۱۳۹۲
۴۱مدیریت پسماندهای صنعتی۱۳۹۲
۴۲کارگاه مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه و نحوه شناسه گذاری پسماندها و حدود تشخیص پسماندهای عادی و ویژه (ویژه مدیران و کارشناسان ادارات کل محیط زیست و صنایع شاخص استان۱۳۹۲
۴۳مدیریت پسماند‌های روغن صنعتی و اثرات زیست محیطی آن۱۳۹۳
۴۴مدیریت پسماند‌های صنعتی و ویژه و نحوه تکمیل فرم خود اظهاری پسماند، شهرک صنعتی عباس آباد۱۳۹۳
۴۵مدیریت پسماند‌های عادی، صنعتی و ویژه۱۳۹۳
۴۶مدیریت پسماند‌های صنعتی و ویژه۱۳۹۳
۴۷آشنایی با باقی مانده ها و آلایندهای مواد غذایی۱۳۹۳
۴۸مدیریت پسماندهای صنعتی۱۳۹۳
۴۹مدیریت پسماندهای صنعتی۱۳۹۳
۵۰مدیریت محیط زیست۱۳۹۳
۵۱مدیریت محیط زیست و پسماندهای صنایع نیروگاهی۱۳۹۳
۵۲مدیریت محیط زیست و پسماندهای صنایع کک سازی۱۳۹۳
۵۳دوره اموزشی HSE مبحث مدیریت پسماندهای صنعتی۱۳۹۳
۵۴جنبه ها  و اثرات زیست محیطی۱۳۹۳
۵۵الودگی های محیط زیست۱۳۹۴
۵۶مدیریت پسماندهای صنعتی۱۳۹۴
۵۷جنبه ها و پیامدهی زیست محیطی۱۳۹۴
۵۸ممیزی سیستم های زیست محیطی۱۳۹۴
۵۹مدیریت پسماند در صنعت نفت۱۳۹۴
۶۰نحوه طبقه بندی و شناسه گذاری پسماندها۱۳۹۴
۶۱مدیریت پسماند در واحدهای صنعتی کوچک و کارگاهی۱۳۹۵
۶۲مدیریت پسماندهای صنعتی و خطرناک در صنعت داروسازی۱۳۹۵
۶۳نحوه طراحی محل دفن پسماندها۱۳۹۵
۶۴نحوه نمونه برداری و شناسایی پسماندها۱۳۹۶
۶۵مدیریت بهداشت و محیط زیست در شرایط اضطراری۱۳۹۶
۶۶مدیریت بهداشت موادغذایی در زمان بازرسی از قطارها۱۳۹۶
۶۷مدیریت پسماندهای صنعتی و خطرناک۱۳۹۶
۶۸جنبه ها و اثرات زیست محیطی۱۳۹۶
۶۹مدیریت بهداشت محیط ویژه مهمانداران قطار۱۳۹۶
۷۰مدیریت پسماندهای صنعتی و خطرناک۱۳۹۶
۷۱مدیریت پسماندهای صنعتی۱۳۹۶
۷۲مدیریت پسماندهای صنعتی و خطرناک(نمونه برداری و پایش)۱۳۹۶
۷۳مدیریت پسماندهای صنعتی و خطرناک۱۳۹۷
۷۴کاستی های سیستم مدیریت پسماند ایران۱۳۹۷
۷۵تربیت کارشناس مسئول پسماند۱۳۹۷
۷۶مدیریت پسماند: تبیین ضوابط و قوانین۱۳۹۷