دپارتمان تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه جز لاینفک اهداف و اصول اصلی مدیران شرکت می باشد و همکاران این بخش دائما در حال تحقیق و توسعه در رابطه با دانش فنی و استفاده از فن اوریهای نوین می باشند به گونه ای که تلاش می گردد تا دانش فنی و روز دنیا به صورت کاربردی و بومی شده در خدمات فنی و مهندسی این شرکت استفاده گردد kaletra precio.