مشتریان

مشتریان

 

مشتریان شرکت فراشتاب آریا از کافرمایان متعدد در سطح کشور تشکیل شده اند که عمدتا شامل شهرداریها، موسسات تجاری و اداری، شرکت شهرکهای صنعتی، واحدهای صنعتی کوچک و متوسط، صنایع بزرگ و مادر تخصصی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی می باشند که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره می شود:

 

 • بازار بزرگ ایران (ایران مال)
 • شهرداری تهران generisk cialis pris
 • شهردای مشهد
 • شهرکهای صنعتی
 • شهرداری شیراز
 • شهرداری مشهد
 • شهرداری همدان
 • شهرداری اراک
 • شهرداری سبزوار
 • شهرداری کرمانشاه
 • شهرداری تبریز
 • شهرداری اصفهان
 • شرکت پرلیت
 • شرکت سپاسد
 • شرکت عایق حصار مهران
 • شرکت بلوچ پاسارگاد
 • شرکت پخش ستاره ایرانیان
 • شرکت نام اوران راه و ابنیه
 • شرکت ناودیس راه
 • شرکت خلخال دشت
 • شرکت دنا ره ساز
 • بنیاد مسکن اهواز
 • شرکت تعاونی ۴۲۸
 • شرکتهای راه سازی عمران ایران
 • شرکت عمران سازه کاشیگری
 • شرکت پارس گستر