بلاگ

روز جهانی محیط‌زیست ۲۰۱۹ و «مبارزه با آلودگی هوا»

روز جهانی محیط‌زیست هر سال موضوع متفاتی دارد که بر مشکل محیط‌زیستی مشخصی تمرکز دارد. موضوع سال ۲۰۱۹ با عنوان «مبارزه با آلودگی هوا» فراخوانی است برای مبارزه با این بحران جهانی abra isto. این موضوع را چین، که میزبان امسال این رویداد است، انتخاب کرده است. باید توجه نمود که از هر ده نفر، نه نفر در معرض سطوحی از آلودگی هوا هستند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در توئیتی گزارش داد: آلودگی هوا، هر سال، هفت میلیون انسان را می‌کشد، به رشد کودکان آسیب می‌زند و به اقتصادها خسارت وارد می‌کند.

ارسال نظر شما