بلاگ

مدیریت بهداشت در بیماری کرونا

شرکت مهندسی فراشتاب کیان آریا در راستای رسالت خود در حوزه مدیریت بهداشت اقدام به برگزاری دوره های مختلف آموزشی مدیریت بهداشت در بیماری کرونا در مجموعه های بازار بزرگ ایران، شرکت راه آهن، سازمان محیط زیست، شرکت ملی نفت و … نمود که این آموزش‌ها در راستای آگاه سازی و حفاظت کلیه پرسنل و بخصوص پرسنل بخش خدمات بوده است و امید می رود تا با رعایت نکات بهداشت محیطی در آینده ای نه چندان دور این بیماری نیز در کشور ما دفع گردد ed-hrvatski.com.

ارسال نظر شما