دپارتمان فروش

عمده فعالیتهای این دپارتمان تهیه و تامین تجهیزات محیط زیستی مختلف در حوزه مدیریت پسماند از تولید کنندگان به نام داخلی و خارجی می باشد که وظیفه نصب، تست و راه اندازی ادوات و تجهیزات مربوطه به عهده همکاران این دپارتمان می باشد kamagra oral jelly rezeptfrei.