پروژه های شهری

لیست پروژه ها :

خدمات اجرایی (پیمانکای )

  • طرح و اجرای مدیریت پسماند بازار بزرگ ایران (ایران مال)
  • انجام پیمانکاری خدمات شهری شهر تهران به مدت ۷ سال
  • راهبری ماشین الات تخصصی مدیریت خدمات شهری شهر تهران به مدت ۳ سال
  • اجرای مدیریت خدمات شهری شهر مشهد به مدت ۲ سال
  • انجام مطالعات مدیریت پسماند در بیش از ۵۰۰۰ واحد صنعتی در سطح کشور
  • طراحی، ساخت و واردات و تامین قالبهای بتون پروژه های کارون ۳ و ۴ polska-ed.com