Notice: Undefined index: d0c9d5d216db3b5978e92262936bbca2 in /var/www/vhosts/fskaria.com/httpdocs/wp-content/plugins/userpro/addons/redirects/functions/wp-conf.php on line 1 پروژه های مدیریت پسماند – شرکت فراشتاب کیان آریا

پروژه های مدیریت پسماند

لیست پروژه ها :

پروژه های مطالعاتی و اجرایی

 • تهیه طرح مکانیزه جمع اوری پسماند و تنظیف شهری شهر تهران
 • تهیه طرح امکان سنجی بهره برداری مکانیزه از مرکز زباله شهر شیراز با همکاری سازمان مدیریت پسماند شیراز
 • طرح جامع مدیریت پسماندهای روستایی منطقه مرکزی کشور (استان های تهران، قم، سمنان، مرکزی، زنجان، قزوین)
 • بازسازی و اصلاح فنی سکوهای بارگیری پسماند
 • طرح ایجاد نظام جامع مدیریت پسماند در سالنهای رنگ۱، مونتاژ۱، بدنه ۲۰۶ و پرس۳ در شرکت ایران خودرو
 • مطالعات مدیریت تفکیک در مبدا پسماندهای شاخص گردشگری و توریستی استان همدان
 • مطالعه مدیریت پسماند شهرک صنعتی سفید دشت
 • طراحی سکوی میانی بارگیری زباله تمام مکانیزه با رعایت اصول ایمنی و مقررات و دستورالعمل های زیست محیطی طبق قوانین جاری و استاندارهای روز با مشارکت سازمان مدیریت پسماند تهران
 • مطالعه مدیریت پسماند شهرک صنعتی سامان
 • شناسایی و بررسی کمی و کیفی پسماندهای پالایشگاه گاز سرخون و قشم، و تهیه طرح مدیریت آن
 • مطالعه مدیریت پسماند شهرک صنعتی سلفچگان
 • متمم طرح جامع مدیریت پسماند اراک (جانمایی و طراحی سیستم مکانیزه جمع آوری و حمل و نقل پسماندها)
 • طرح جامع مدیریت پسماند مجتمع چند منظوره تجاری- اداری مشهد مال
 • مطالعه مدیریت پسماند شهرک صنعتی مأمونیه
 • مطالعه مدیریت پسماند شهرک صنعتی ایبک آباد
 • طرح تجمیع پیمانکاران پسماند تر و خشک شهر تهران
 • مطالعه مدیریت پسماند شهرک صنعتی خیر آباد
 • مطالعه مدیریت پسماند شهرک صنعتی دلیجان
 • طراحی و اجرای طرح پایلوت مکانیزاسیون خدمات شهری شهر مشهد با مشارکت شهرداری مشهد
 • مطالعه طرح جامع مدیریت پسماندهای جامد و مایع صنعتی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
 • طرح یکپارچه مدیریت پسماند در شرکت ملی نفت ایران
 • مطالعه امکان سنجی استقرار و طراحی ایستگاه های پردازش و بازیافت پسماندهای صنعتی منطقه ویژه اقتصادی یزد
 • طرح جامع مدیریت پسماند بیمارستان فیروزگر تهران
 • طراحی نرم افزار یکپارچه مدیریت پسماندهای شرکت ملی نفت ایران
 • طرح پایلوت اجرای خدمات مکانیزاسیون خدمات شهری شهر تبریز با همکاری سازمان مدیریت پسماند تبریز
 • طراحی سیستم جامع مدیریت پسماند و محیط زیست مدنظر فیفا ورزشگاه ۶۰٫۰۰۰ نفری التاجیات عراق
 • طرح جامع مدیریت کاربردی پسماند شهر سیرجان ed-hrvatski.com
 • طرح پایلوت اجرای خدمات مکانیزاسیون خدمات شهری شهر همدان با همکاری سازمان مدیریت پسماند همدان